Plat Water to Valto Dag 4

DAG 4
Het Spartaanse ochtendritueel werd deze dag voorafgegaan door een onverwacht vroege weksessie van onze nachtelijke mystery-guest.
De ontbijtsessie zelf werd deze dag vergezeld van pannekoeken, waarbij nr°11 vroeg “ Nog iemand ne pannekoek? Nee zeker”, waarop hij het dienbord naar de keuken pleegde te transporteren, hierbij echter zonder rekening te houden met het kordate antwoord van Blauw! “Ja, twee stuks!” Hilariteit alom.
Na de skilessen waarbij de zonnebril die dag extra van pas kwam, werd besloten de bevoorrading die dag op alternatieve wijze te laten geschieden. Een terras, met bediening door een Franse, edoch vrij brutale, schone, was de plaats van gebeurtenis. Pizza’s en sla’tjes passeerden de revue, alles peis en vree, tot een stevig uit de kluiten gewassen vrouwmens de skisakosj van Boeredochtere besmeurde met hondensmurrie. Naar haar mening betrof het vochtig aardewerk, maar platwaterianen kennen heus wel het verschil.
Na een kennismaking met het lokale sanitair, waar mannen met korte armen beter beschikken over snelle darmen, werd een rustige namiddag ingezet. Een ski’tje hier, een drankje daar.
Snel viel de avond en taken werden opnieuw verdeeld.
Op een zacht vuurtje werd vol au vent van Maria bereidt, zij het op uitdrukkelijke vraag van SOS Sabena met een beetje citroen, u weet wel, die man die bijna alles lust. De bolide van nr°11 ging even over en weer naar Gonda, Pakistaanse frietjes halen.
Van dit wachten maakte ondergetekende gebruik om een soepje te bereiden. Door de afwezigheid van Julien van Lint, en de grote honger van bepaalde disgenoten, werden de grote middelen voortijdig ingezet, en werd als resultaat een smakelijk edoch gepeperde soep bekomen, waarin newton geen impact meer heeft op labiele lepels.
De vorige avond toch nog niet volledig verteerd, werd de geplande kruip en zuip avond voortijdig beëindigd en kropen allen, al of niet na kennismaking met de roze dolfijn, de bedstee in.
De volgende dag zou namelijk weer jawadde dadde zijn.
(wordt vervolgd)

Plat Water does Valto, DAG 3


DAG 3
Ondanks de memorabele voorgaande avond, begon deze dag zonder noemenswaardige moeilijkheden. Het Spartaanse regime werd opnieuw gehanteerd, de eerste blauwe plekken werden ontdekt, de lessen op een drafje afgewerkt.Na aankoop van broodjes in het profitariaat, maakten we, onder toezicht van de Rode Instructeur, kennis met de plaatselijke variant van de woudloperskeuken, de diepsneepicknick. Sjorren met ski’s, afgeven op de Rode Instructeur, rollebollen, sneeuw tot op schouderhoogte... alles erop en eraan.
Vervolgens trokken de uitslovers nog wat zwarte pistjes, werden professionele plichten vervuld, en brachten de slimmeriken een rustige namiddag in zalige strandstoeltjes door. Na gepalaver over de loser van het nieuwe testament, Margriet Hermans, de Brain en dergelijke meer, werd de trip huiswaarts ingezet.... er zou ge-apres-skiet worden. (of hoe ge da woord ook schrijft).
Skibotten werden vervangen door modieuze boots, geld werd uit de muur gehaald en via het sneeuwbrugje, ondanks hevig protest van de Blauwe Geplekte, werd zeer snel de plaats van afspraak bereikt: Café Snesko, een bar bevolkt door Noormannen en Vikingvrouwen.
Pas binnen werd de Blauwe Geplekte reeds als vermist opgegeven. Na telefonisch contact met een zware, edoch onbekende, mannenstem, bereikbaar op haar nummer, waren de ongerusten alweder gerustgesteld.
Binnen hadden de Rode Instructeur en hij, “die beweert alleen te zwemmen na veel drank”, verder Knoert genoemd, reeds de aanval op de Deense drankvoorraad ingezet; groot was de faam, eule beule was de naam.
Even later werd het vuur aan de lont gestoken door Magnus, viking met gitaar, en Minus, viking op de batterij, die olijke Deense en Britse liederen ten berde brachten, afgewisseld met op tijd en stond een felgesmaakte Skoll. De ruwe massa Scandinavisch vlees, en het hoge verbruikstempo van sommige platwaterianen, deden de helft van het reisgezelschap besluiten de pijp aan maarten te geven. Ondergetekende bleef samen met de Rode Instructeur, de Boeredochtere, nr°11 en hij, “liever skol dan zwemmen voor de lol”, verder Knoert genoemd, achter in dit oord van verderf.
De lege werden vol en de volle werden leeg. (Lees vorige zin vele malen opnieuw). Door het weinige licht in de ruimte, kon ik slechts de essentie van de verrichte activiteiten ontwaren: Blokken en blokjes, koud in de broek, sandwich, de leuning, een fles, nog een fles, veel appelsap, skol, wonderwall, maybe, nog ijs, negatieve cashflow, korte rok op toog, artistiek verantwoord kikvorsperspectief, miauwkes, ze kon ons Allemaal, zonder uitzondering, krijgen ,zweet, vikingvrouwen, Rode jassen,. ... Trouwens, een dronken man zei ooit, wat in de bergen gebeurt, blijft in de bergen.
Ondanks aandringen van Boeredochtere om langer te blijven, werd rond achten besloten om toch te vertrekken. De weg was lang en moeizaam. Dankzij ondertekende en Boeredochtere werd de andere gezellen een langzame dood in de vrieskou bespaard. Helaas bestaat geen beeldmateriaal van deze legendarische kruistocht.
Na aanvraag door Boeredochtere van de nodige visa bij aankomst, namen de gidsen der kruistocht plaats in de keuken, alwaar, ondanks culinaire meningsverschillen toch een heerlijke porei met kaassaus en hesp bereid werd, hierbij meerdere malen verstoord door nr 11°, de verontschuldigaar, en een gebrek aan brandstof, die door Sabena SOS, Blauw! en de Blauwe Geplekte op steeds nieuwe plekken werd bewaard.
Woorden en daden als rode emmer, de 5 meter estafette, nog, moeilijke preilucht, een zacht stoffeke met bloemekesmotief, “ niet met de stift” en paniek waren op te merken in de VIP kamer. Als Korsakoff patient kan ik me helaas niet meer herinneren, en ja, wat in de bergen gebeurt, blijft in de bergen.
Na pseudo reanimaties en nachtelijke valpartijen, echter niet door deze letteraar, werd het zandmannetje alsnog toegelaten.
(wordt vervolgd)

Plat Water Goes Valto, dag 2

DAG 2
20 juli 1969, de eerste man op de maan, 10 november 1975, wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 1972 tot vaststelling van de programma's der beroepsproef, 20 september 1978, nou ja... Er zijn zo van die dagen, een kleine stap voor de mens (in casu nr° 11), een grote stap voor de mensheid; edoch later meer hieromtrent. Wat volgt is een objectieve observatie der feiten vanuit een verscholen hoekje in de VIP kamer...
06u45: Een piepend geluid weerklinkt uit de tweede kamer. De Blauwe Geplekte betreedt de sanitaire ruimte.
07u00: SOS Sabena waant zich reeds ridder van de ronde tafel en start het wapengekletter. Wat volgt zijn motorische geluiden, loeiharde muziek, een hamsteractie een wereldoorlog waardig en vooral een onuitstaanbaar “oh het is weer een prachtige dag” – ochtendhumeur.
07u10: Nr° 11 begint z’n dag met de nu reeds legendarische zin: “Vindt ge het erg dat ik de gordijn opendoe? Nee zeker”. Ongefilterde zonnestralen, gebundeld door de komvorm van de Valto vallei martelden daarop de ogen van deze avondmens, die zich net in het brandpunt van deze haast dodelijke lichtsabels bevonden.
07u20: Blauw! en Boeredochtere schuifelen mee aan de hamstervoorraad.
07u30: Ondergetekende wordt meermaals aangespoord om zich te haasten, want 100 minuten later begint de les die plaats zal vinden op niet minder dan 5 minuten afstand volgens de schaal van Richter.
Dit Spartaanse schema herhaalde zich stipt de volgende dagen. Verwijzingen naar deze mentale en fysieke martelingen zullen in wat volgt echter maximaal vermeden worden, nare herinneringen moet je nu eenmaal verdringeringen.
100 minuten later was het dan zover. Nr°11, zich toen nog van geen kwaad bewust, en hij, “die wel met de meisjes in bad zou willen, maar niet om te zwemmen”, verder Knoert genoemd, gingen trekken met de “echte”. Rode Instructeur, die dag zonder werk, volgde hun voorbeeld. Later fotografisch bewijsmateriaal zou echter aantonen dat het rustige wandeltochtjes met Willy Moustache, diene van den industrie, betrof.
Blauw! paste voor dergelijke wandeltochtjes en startte in groep 3. Uw letterende slaaf was te slecht voor de goei en te goed voor de slechte, en mocht in de eerste afdeling plaatsnemen tussen Hollandaises in strakke roze broekjes.
SOS Sabena besloot, ondanks een aanbod van de Savoyaarse wegenwerken, toch tot deelname aan de groep der debutanten, hierbij vergezeld door de Boeredochtere. De Blauwe Geplekte had voor de gelegenheid haar ski’s aan mekaar gelast, en koos daarom ook het gevaarlijke en onvoorspelbare pad der onervarenen.
Drie uur en 5 kreupelen later ( de wandelaars vanzelfsprekend nog zo fris als een koentje), werd gezamenlijk een bezoek gebracht aan de dichtstbijzijnde broodjesbar; overduidelijk een socialistisch Waals bastion waar ambetantenaren als uitslovers worden beschouwd. Na elimantie der ingrediënten door SOS Sabena en een eerste kennismaking met de Alpijnse horeca, de motor van de Franse economie, werden later nog wat pistjes ( wandelroutes?) afgehaspeld.
Na een vlekkeloze imitatie van het gezin van Paemel, waar rode kool geserveerd werd met “gebroken wit” gebakken pens, dit alles vergezeld van cowboyaanse aardappelpuree, bereid door deze roerder (helaas zonder nootmuskaat, achtergebleven op het erf van Boeredochtere), werd overgegaan tot de orde van de avond: de Quiz!
De Feliciaanse Rode Instructeur etaleerde zijn talent als kwizmeester, en slaagde er bijna in de verzamelde bende nozems onder de knoert ( niet “hij die wel houdt van een badpakkenspecial, maar dan vanop het droge”) te houden. Na verdeling van de ploegen waren de winnaars reeds gekend. Toch werd besloten tot het stellen der vragen over te gaan, al was het maar om de grootte van de voorsprong te bepalen.
Er werd gevochten om de stoel, men trok zichzelf de klederen van het lijf, bananen hoofddeksels werden gesjoowt, populaire liederen als “Love boat” en “ovide” werden uit de baffels gepompt. Maar dit alles verbleekte in het niets met wat zich zou afspelen op de tafel met de rode fles. De rode fles van de rode instructeur...
Aanvankelijk werd het beantwoorden der vragen gekoppeld aan het consumeren van een dreupje rode drank, waarvan door menig plattewateriaan voorzichtig en met mate werd genipt. Nr°11 dacht hier echter anders over, nam strategisch plaats aan de jurytafel, waardoor zijn juiste antwoorden ratio exponentieel evenredig daalde met het vloeistofniveau in de rode fles. Hij, “die later toonde wel te zwemmen in bevroren water”, verder Knoert genoemd, en deze typist in hoogsteigen persoon, aanschouwden dit alles met lede ogen: een nieuw drankorgel werd geboren, een zuiplap van de ergste soort, een fortissimokay concurrent voor Steven P., Jaap VM en koning Frank. Alle tekenen wezen erop dat hij op de koop toe met Emiel Goelen ook nog een dronkaard zou worden. Om erger te vermijden werden de boeken toegedaan, de schup, waarover later meer, afgekuist, de lichten gedoofd, de rode instructeur en zijn slaapgezel aan de deur gezet en het snurken ingezet.
Het zouden lange bange dagen worden...
(wordt vervolgd)

Platwater trip - Valto


DAG 1

Jawadde dadde,
Nog vóór het ochtendgloren, slechts drie leffes na het slapengaan, stond ik, zoals werd opgedragen door vroege vogel 11, klaar en (pre)paraat op de plaats van de afspraak. Dit wachten duurde langer, veel langer dan verwacht, aangezien de genoemde vroege vogel ’s morgens blijkbaar niet al te snel is. Later beschouwde ik dit wachten slechts als de voorbode van nog veel meer wachten. (cfr. verder)
Na het obligatoire toertje via de keet, waar we de Kathedraal van de Jozef Carijnlaan net niet van zijn ongewassen sokken reden, en vervolgens rond de Kerk werd de reis richting bier, plezier en kapotgezopen nier uiteindelijk toch ingezet. Na de volle vijf minuten vertoefde “hij die niet zwemmen wil”, verder Knoert genoemd, reeds in Droomland ( u weet wel, daar in dat zijstraatje van de grote baan in Vilvoorde).
Op de inkoop van bijkomend proviand in het ons welbekende belastingparadijsje na, verliep de tocht vervolgens peilsnel tot midden-Frankrijk. Foto’s van dit deel van de rit worden weldra bij chauffeur 11 thuis bezorgd, met daarvoor onze welgemeende dank aan het adres van de Franse wegpaparazzi. Na kennismaking met Freddy Willockx en die één met haar groot kapitaal, kroop “hij die nog steeds niet zwemmen wil”, verder Knoert genoemd, achter het stuur van de inmiddels met kruimels bezaaide bolide. Na het lossen van één van zijn toch wel legendarische startschoten zette de Colruyt mobiel koers richting de disco tunnel, Fat Boy Slims “ Birds of Prey”, rechtstreeks geïmporteerd uit Thaïland, luid door de boxen knallend.
Na een foutieve aanschuifstrookkeuze van “hij die het verdoeme vertikt te komen zwemmen”, verder Knoert genoemd, waardoor ondergetekende voor de tweede maal mocht wachten, nam uw dienaar het stuur over, en slaagde er waarwerkelijk in de volle 5 km op anderhalf uur af te leggen.
Na bevoorrading met groen bananensap en net geen puzzels, loodste “hij die nochthans een mooie paarse zwembroek heeft”, verder Knoert genoemd, ons veilig, via de groene heuvels en de bruine wegen tot de plaats van bestemming: het onverwacht witte en (toen nog) warme Valto. Ondergetekende, nr. 11 en de chauffeur van het laatste uur vervoegden aldus de reeds aanwezige platte waters en aanverwanten.
Pas aangekomen werd door de rode instructeur reeds de eerste fles geopend, die zeer werd geapprecieerd door deze uitslover, “hij die liever drinkt dan verdrinkt”, verder Knoert genoemd, en de Boeredochtere, je kent haar wel van reclamespotjes als “ Per, want het leven is meer dan afwassen alleen” en het gezegde “Als de geit groen ziet, heeft den bok möge möge”.
Kritische blikken op deze onheilspellende voorbode van overmatig drankmisbruik doken toen voor het eerst in de kamer op.
Na afhaling van het skimateriaal, waarbij politieke overtuiging niet altijd strookte met de kleur van de stok, en enkele miauwkes later werd beslist de groep op de splitsen, om alzo toch wat vaart in de baard te brengen.”Hij, die meer weet van remsporen dan van zwemsporen”, verder Knoet genoemd, ging over tot zelfreiniging, de rode instructeur had professionele drinkverplichtingen, de paarse coalitie en de boeredochtere gingen glijlessen boeken, ondergetekende hield de WACHT.
Na tussenstops in vermoedelijk Safariland, Oeagadougou en de Meir verschenen de boekers uiteindelijk terug aan de horizon, zij het na telefonische verwitting der laattijdigheid door SOS Sabena, en een korte verschijning van nr. 11, die sneller antwoordt dan zijn vragen. Het bloed net niet bevroren in de aderen, werd verslaggever duidelijk gemaakt dat zijn lange wachten niet zinloos was geweest, aangezien de Blauwe Geplekte, toen nog met rode bloedplaatjes, een korting bij de ESF ( Ecole socialiste francophone) had verkregen.
Na wat gesjouw en kamerke verdeel, waarbij ondergetekende het VIP-bedje werd toegekend, werd de bende wederom gecompleteerd, en werd, bij gematigd drankmisbruik, de spagaar van mama en dochter Boeredochtere door de aanwezigen gesmaakt. SOS Sabena, de man die alles eet behalve ingrediënten die beginnen met een medeklinker, en Blauw!, moe van reeds twee volle werkweken, gaven na lezing uit het avondprogramma door de rode instructeur de aanzet tot een welverdiende nachtrust, die na getetter in de tweede kamer alsnog kon beginnen.
Een remedie tegen de droge berglucht zou niet veel later gevonden worden.
(wordt vervolgd)

Ode aan de 2.600

2.600; het is soms veel en soms ook weer niet.

Waaraan denkt de gemiddelde Vlaming bij het zien van 2.600 ?

Een gemiddelde kwisvraag voor de vtm-kijker (m/v), maar ik moet jullie het antwoord schuldig blijven..... Aangezien ik niet weet of ik voor een gemiddelde Vlaming, annex Belg kan en mag doorgaan, verraad ik hierbij wellicht enkele van mijn gedachten. Het is dan ook daarom dat ik mij even tracht in te leven in de gedachtengang van een verscheidenheid aan personen.

Het eerste, waar ook de meerderheid van de europese bevolking aan zal denken, is het getal in combinatie met een €-teken; of het er nu voor of achter moet staan en met hoeveel cijfers exact na de komma zal ons even worst wezen. Via de worst komen we bij een combinatie met kg.; een SI-eenheid, waarvan de referentie wellicht in Parijs ergens ligt opgebaard, naast de meter en de liter. De autoliefhebber kan denken aan cylinderinhoud; audi had ooit eens een kleine zescylinder met benaming 2.6 en mercedes met een 260E, maar dit verraadt mezelf al teveel. Op gemeentelijk niveau kunnen we dan weer denken aan 2.600 voorkeurstemmen, terwijl iets verder gedroomd wordt over een 2.600m hoog (en hoger) skigebied vol zon, sneeuw & ølle bøle.
Iets dichter bij huis ging het afgelopen week-end misschien wel over 2.600 getapte pintjes bij de chiro of die 2.600 € (weeral euro) die ooit op miraculeuze wijze uit de chirokas is gegaan, althans volgens de legende. Als laatste aanknopingspunt bij °°plat water°° kan 2.600 wijzen op een postcode; de postcode van de opstapplaats richting °°hoogtestage°°; Berchem [Bèrrchum].

Het zat er stilaan aan te komen, maar we hebben het niet gemerkt of althans ik had het nog niet gemerkt. Na 8 maanden van on-line activiteit is de kaap van 2.600 visits overschreden. Een 2.600 visiteurs (m/v) over 8 maanden betekent een 325 per maand. Mocht ieder actief lid elke dag 1x een bezoek brengen, zouden we uitkomen op 8 leden x 30 dagen/maand op een 240 visits/maand. Van die 240 kijkers zijn er (slechts enkele) die ook schrijvers zijn, die dan diezelfde dag nog eens de mogelijke reacties nakijken. Komen we uit op een 265 visits per maand. Overschot = 60 visits/maand wat ongeveer gemiddeld 2 extra bezoekers per dag betekent. Vandaar ook in onderstaande grafiek de continue bezoeken, ook tijdens de °°hoogtestage°°.


Het is dan ook speciaal voor die mensen; de (stiekeme) lezers & lezeressen van dit gezellig samenzijn, dat hier ode gebracht wordt.

Bedankt lieve mensen !
Jullie ontvangen weldra een stortingsbiljet in de bus om uw sympathie ook materieel duidelijk te maken :-)

viel Glück zum Geburtstag


@n°11: öle böle !


Aangezien de °°secretaris°° jarig is:


hip hip hoera, hip hip hoera & hip hip hoeraen drie kussen van de juffrouw(en)

uit sympathie


Zoals gisteren op de après après-ski besproken, neemt ook °°plat water°° deel aan de feestactiviteiten van chiro meise.

Er werd al besproken:

- vrijdag 23.03
 • 20u: meeting @ Merchtem (aanverwant ski-lid) voor de foto's van de °°hoogtestage°°

 • daarna naar de "Schenk ze nog eens vol-td"
- zaterdag 24.03

 • 19u: è stukske eten: ballekes in tomatensaus ofwel vol-au-vent (met citroen ?)
 • 21u: deelname aan de kwis

°°kwisploeg°°-kandidaten, ploeg = 5 à max. 6 personen (info salonzwemmer W. B.)

 • reeds geboekt: lid n°: xii & aanverwant ski-lid

 • zoeken nog kwisploeg: lid n°: 1, miss 1, 2, 11, xiii....°°tussenuit°°

we zijn er even niet
09.03.'07 - 18.03.'07


[deze post had een week eerder hier moeten staan.........]

up(2)date

vertrek groep 2 nog steeds op 10.03
vertrek groep 1 nog steeds op 09.03

voor groep 1:Sporthal Het Rooi
Berchemstadionstraat 73
2600 Berchem-Antwerpen
vertrekuur bus: 18u30
check-in: 18u10
travel time: +/- 40min.
vertrek Meise: ten laatste 17u30
taxi 1 = n°11 ==> voor n°2 & n°7
taxi 2 = n°1 zijne papa voor n°1 & miss n°1
extra (uitzwaai) publiek: eigen vervoer ofwel laten weten om mee te rijden

Ik merk vandaag dat ook Brussel een opstapplaats is; zou deze nog kunnen gekozen worden ?
Dit geeft ons een pak extra tijd.... en op dat uur is er richting brussel niet veel verkeer meer...

Opstapplaats
Week-Ski
Amsterdam
Utrecht
Eindhoven
Heerlen
Maastricht/Luik
Rotterdam*
Antwerpen
Brussel
15:00
16:15
18:00
-
19:30
16:15
18:30
19:45


aha! de retour
vertrek is 17.03 om 19u25
aankomst A'pen: ?
vervoer A'pen -> Meise: ?

 • ontbijtaankopen: OK
 • beetje snoep busreis: +/- OK
 • drank busreis: wat & wie ?
 • ietske écht om nog 's avonds op bus te eten: ? (moeten er nog broodjes gemaakt worden?)
 • ontbijtaankopen => opslagplaats n°11 (vrijdag 09.03 in de namiddag)
 • ...

ETD

zonet telefonisch bij dzjiba(h) vernomen:


vertrek te Antwerpen vrijdag 09.03 om 18u30

Kunnen we als 4-ling met veel bagage rekenen op de overige 2 leden om ons tot Antwerpen te brengen ?

nog beetje info

de laatste week gaat in voor °°vertrek°°. hierbij nog wat samenvattende informatie, waaruit soms nog vragen of opm. kunnen rollen
Ligging
Deze in Savoyaardse stijl gebouwde chaletappartementen liggen aan de rand van Val Thorens en geeft u een schitterend uitzicht op zowel het dorp als de pistes waartoe u direct toegang hebt. Daarnaast is er naast Les Balcon de Val Thorens een kleine supermarkt aanwezig.
Faciliteiten
De chaletappartementen beschikken over een gezamelijk receptie met lounge. De chalets zijn zeer ruim en luxueus. Ze zijn uitermate geschikt voor grotere reisgezelschappen die samen één chalet willen delen.
Verzorging
U verblijft standaard op basis van Logies.Bij te boeken verzorging: half pension in accommodatie (L'Auberge de Balcons), catering service (standaard), catering service (all inclusive).
Borg en toeristenbelasting
U dient bij aankomst uw borg te voldoen van € 460,- per appartement (bij voorkeur met creditcard). Tevens dient u toeristenbelasting te betalen van circa €1,- p.p.p.d.
3-kmr chaletappartement (4 - 7 pers.) (52 m2)
Woon-/ slaapkamer met 1 tweepersoonsslaapbank en 1 eenpersoonsslaapbank, 2 slaapkamers met 2 eenpersoonsbedden of een tweepersoonsbed, 1 badkamer met jacuzzi, 1 douchecabine en een apart toilet. Een compleet ingerichte keuken met o.a. een oven en afwasmachine. Satelliettelevisie en telefoon tegen betaling.
 • Indeling: 2x badkamer(s), 2x afzondelijke slaapkamer(s)
 • Voorzieningen: televisie, balkon / terras, afwasmachine
Vooraf te reserveren:
 • parkeerplaats (overdekt)
 • kosten parkeerplaats (overdekt) €62


Via de klantbeoordelingen gemerkt dat :
Niet echt een plek om kleren op te hangen. Plek voor bv. een stoel op de kamer was er niet.
=> mss wat touw meedoen om wasdraad te maken in keuken/living ?

De taakverdeling (voor zover mij nog bekend)
 • n°1 & miss n°1: ontbijt & spellenspektakel
 • n°2 & n°xiii: avondmalen
 • n°11: vervoer van materiaal & enkelingen
 • n°7: reisleidster
 • n°3,3: kwismaster & private trainer


°°FAQ°°

Om niet altijd op dezelfde vragen een antwoord te moeten zoeken, hierbij een manier om de FAQ van de °°skireis°° op te lijsten.

- zijn er (propere) lakens aanwezig ?
- zijn er (bad)handdoeken aanwezig ?
- ligt er een zeepje aan de lavabo ?
- wie brengt wat mee:
 • keukenhanddoeken
 • afwasproducten (dreft, schuursponsje,..)
 • snoepjes
 • bestek & borden & tassen (zeker als we met meer gaan eten dan er overnachten)
 • ...
Ik ben eigenlijk niet zo goed in die lijstjes want meestal merk ik pas wat ik nodig heb als ik het niet bijheb; alle hulp welkom dus !


Ondertussen wordt er -op grote vraag van de leden (m/v)- ook weer geïllustreerd met badkledij; blijkbaar had dit een zekere toegevoegde waarde aan onze °°site°°.